Disclaimer

DISCLAIMER:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De Businessclub Vrienden van Verburch sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de informatie die op deze website te vinden is. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze websites worden niet door de Businessclub Vrienden van Verburch onderhouden. De Businessclub Vrienden van Verburch aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Businessclub Vrienden van Verburch openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan de Businessclub Vrienden van Verburch. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de Businessclub Vrienden van Verburch.

© Copyright 2009-2014 Businessclub Vrienden van Verburch

Deze website is eigendom van de stichting “Businessclub Vrienden van Verburch”,  gevestigd te poeldijk.
KvK nr 27330084
BTW.Nr: 
NL 8220103871 B01