Het bestuur:

Voorzitter:
Nico Barendse

06-53759309

nicobarendse@hetnet.nl

 

Secretaris:

Vacature

 

Penningmeester:

Fred van Zijl

06-53126421

fredvzijl@zonnet.nl

 

Bestuurslid activiteiten:

Mart Zwinkels

06-53708385

info@martzwinkels.nl

 

Bestuurslid begunstigers:

Wouter de Kok

06-23068683

wouter.de.kok@live.nl

 

Bestuurslid PR:

Jolanda Stijger

06-18831922

jolandastijger@gmail.com

 

Op verzoek kunnen begunstigers een exemplaar van onze statuten en huishoudreglement verkrijgen.