Welkom bij Business Club “Vrienden van Verburch”

De Business Club “Vrienden van Verburch” heeft als doelstelling de sportafdelingen binnen Verburch te ondersteunen bij de ontplooiing van de amateur, recreatie-en prestatiesport. Om dit te realiseren biedt de Businessclub een aantrekkelijk platform voor ondernemers, waarmee zij de kans krijgen om op een moderne wijze te netwerken en business te genereren.

Onze Businessclub richt zich dan ook op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders en eenieder die in het kader van zijn of haar functie op enigerlei wijze met het bedrijfsleven in Poeldijk en wijde omgeving van doen heeft.

Onze missie is om alle sportafdelingen binnen Verburch naar een hoger plan tillen. Wij willen de Jeugd stimuleren en motiveren te sporten bij Verburch.

Van de jaarlijkse bijdrage van onze begunstigers, wordt het grootste deel geïnvesteerd in Verburch met als doelstelling met name de jeugdopleidingen te ondersteunen. Dit kan enerzijds direct de jeugd betreffen, maar ook facilitaire ondersteuning is een mogelijkheid.  Jonge sporters worden gestimuleerd door enthousiaste begeleiding. Dit gebeurd meestal in de vorm van ondersteuning door ouders, maar ook jeugd- en selectiespelers helpen steeds vaker, wat spelertjes stimuleert in plezier en prestatie. Natuurlijk is in de jeugd het plezier van sportbeleving erg belangrijk., maar Verburch wil er ook voor zorgen dat de jeugd zich verbeterd. Zij doet dat door bekwame (hoofd)trainers te contracteren. Het aanstellen van (hoofd)trainers wordt verzorgd door de diverse technische commissies, welke zorgt voor de kwaliteit in de jeugdopleiding in de vorm van begeleiding, indeling en trainingen, zodat de spelertjes op niveau en met plezier kunnen sporten. Daar hoort een goede financiële ondersteuning bij.

Met uw lidmaatschap ondersteunt u niet alleen Verburch, maar is voor bedrijven een unieke mogelijkheid voor het opbouwen en bijhouden van een netwerk. Daarnaast besteden we tijd en aandacht aan het organiseren van bijeenkomsten voor u als “Vriend van Verburch”. Dit zullen ongeveer 4 à 5 hoogwaardige bijeenkomsten per jaar zijn, dit zijn zeer gevarieerde uitjes, sportieve activiteiten,  bedrijfsbezoeken, excursies, etc. Tijdens deze goed bezochte evenementen leren de business club leden elkaar in een ongedwongen en informele sfeer kennen.

Steun via de Businessclub en wordt ook begunstiger van onze Businessclub en draag dit uit naar andere ondernemers met een “Verburch sporthart”.  De bijdrage bedraagt € 850,00 exclusief btw per jaar. Een tweede begunstigers schap per bedrijf tegen gereduceerd tarief is mogelijk.

 

Contactgegevens: E-mail: info@vriendenvanverburch.nl

Businessclub Vrienden van Verburch Postbus 13 2685 ZG POELDIJK

Bankrekeningnummer:  NL47 RABO 0147 9587 41  Rabobank Westland t.n.v. BC-VV